Przygotowanie terenów pod inwestycje

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach wymaga szybkiego i profesjonalnego przygotowania terenów pod inwestycje zarówno od strony formalnej czyli sporządzenia projektów i dokumentacji, jak i działań w terenie umożliwiających rozpoczęcie i prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.
W zadaniach przygotowania terenu pod inwestycje w zakresie gospodarki terenami zieleni nasza firma zapewnia kompleksową obsługę w obu wspomnianych obszarach:

Dokumentacja:

 • Inwentaryzacje zieleni istniejącej na wyznaczonych odcinkach robót budowanych dróg, na terenach budów.
 • Projekty terenów zieleni.
 • Doradztwo w zakresie gospodarki zielenią.
 • Sporządzanie wniosków do właściwych wydziałów ochrony środowiska lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawstwo:

 • Wytyczanie geodezyjne terenu wycinek.
 • Wycinki drzew kolidujących z budową.
 • Karczowanie pni i karp korzeniowych pozostałych po wycince.
 • Składowanie, magazynowanie i sprzedaż na rzecz zamawiającego pozyskanego drewna o wartości użytkowej.
 • Utylizacja (usuwanie z terenu budowy) karp korzeniowych, konarów, gałęzi i krzewów.
 • Pielęgnacja i zabezpieczenie na czas budowy drzew nie podlegających wycince przed mechanicznym uszkodzeniem pnia.
 • Przesadzanie drzew w miejsca – wskazane w projekcie zieleni - optymalne dla dalszego ich wzrostu po zakończeniu inwestycji.
 • Porządkowanie terenu.
 • Makro- i mikroniwelacje.

 

 

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.