Odpowiedzialni za środowisko

DZIAŁAMY W POCZUCIU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŚRODOWISKO NATURALNE. JEST TO WARUNEK NASZEGO DŁUGOFALOWEGO ROZWOJU.

Realizując powierzone zadania i spełniając oczekiwania i zalecenia klientów pozostajemy w zgodzie z normami ochrony środowiska, przepisami prawa oraz zasadami zrównoważonego rozwoju.

Jesteśmy świadomi, że gospodarcze wykorzystywanie zasobów naturalnych nie może oznaczać pogorszenia się jakości życia przyszłych pokoleń.

  • Pracujemy korzystając z aktualnego stanu wiedzy o środowisku naturalnym.
  • Podejmujemy działania planowo, aby optymalnie dla środowiska realizować stawiane przed nami zadania.
  • Na każdym etapie pracy analizujemy dostępne sposoby działania i wybieramy najlepsze dla środowiska i społeczeństwa metody i narzędzia.
  • Przewidując wpływ naszych działań na środowisko naturalne eliminujemy potencjalne zagrożenia.
  • Proponujemy i propagujemy proekologiczne rozwiązania na każdym etapie pracy.
  • Inwestując w nowoczesne maszyny i urządzenia, oraz w najnowsze technologie zwiększamy wydajność naszych prac, co przekłada się bezpośrednio na obniżenie kosztów i zmniejszenie uciążliwości dla środowiska naturalnego.

Jesteśmy dumni, iż w ciągu ponad dwudziestu lat działalności posadziliśmy dziesiątki tysięcy drzew i krzewów na terenach zurbanizowanych i w pasach dróg. Sadząc i pielęgnując różnorodną gatunkowo roślinność przyczyniamy się do zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej i bioróżnorodności tych obszarów, co ma niewątpliwy wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców.

Źródła pochodzenia biomasy

Z myślą o ochronie terenów leśnych i innych obszarów zadrzewionych przed nadmierną eksploatacją dbamy o to aby surowiec do produkcji biomasy pochodził jedynie z w pełni legalnych źródeł, tzn. takich, gdzie wycinka drzew i produkcja odpadów surowego drewna odbywa się zgodnie z wymogami prawa i dobrą praktyką gospodarowania terenami zieleni i hodowli lasu.

Pozyskiwanie biomasy drzewnej w zgodzie z kryteriami zrównoważonego rozwoju

Wykluczamy pozyskiwanie biomasy na cele energetyczne z terenów o wysokiej wartości bioróżnorodności, tzn.: lasów pierwotnych, obszarów ochrony przyrody, rzadkich, zagrożonych ekosystemów lub gatunków w myśl Dyrektywy Parlamentu Europejskiego I Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylającej dyrektywę 2001/77/WE oraz 2003/30/WE http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:pl:PDF

Biomasa jako paliwo

Do produkcji biomasy na cele energetyczne nie przyjmujemy odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi, które mogą zawierać organiczne związki chlorowcopochodne, metale ciężkie lub związki tych metali powstające w czasie konserwacji i powlekania oraz drewna pochodzącego z odpadów budowlanych i rozbiórek.
Definicję biomasy traktowanej jako paliwo podaje Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.).

×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.