ul. Roosevelta i Zwierzyniecka, Poznań

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

Wykonanie usługi w zakresie rewaloryzacji szaty roślinnej na ul. Roosevelta i Zwierzynieckiej wraz z wykonaniem ozdobnego brukowania i montażem instalacji nawadniającej i wodociągowej, oraz w zakresie montażu elementów małej architektury i przeprowadzenia dwuletniej pielęgnacji gwarancyjnej:
sadzenie 1505 krzewów liściastych i iglastych,
wymiana podłoża 262,7 m3,
wykonanie brukowania 332 m2.

17.10.2008-12.2008

Technologie: