ul. Lechicka, Poznań

Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego w Poznaniu.
ul. Bystra 7
61-366 Poznań

 

Przebudowa ul. Lechickiej w Poznaniu na odcinku pomiędzy ul. Serbską a skrzyżowaniem z ul. Naramowicką. Zadanie obejmowało:

  • wycinkę 2 861 szt. drzew wraz z karczowaniem,
  • odmładzanie i prześwietlanie koron 278 szt. drzew,
  • wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem na terenie płaskim na pow. 19 075 m2.

12.12.2008-25.05.2010

Technologie: