ul. Bukowska i ul. Kraszewskiego, Poznań

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

 




Wykonanie rewaloryzacji na skwerze przy skrzyżowaniu ul. Bukowskiej na wysokości ul. Kraszewskiego wraz z roczną pielęgnacją.  Zadanie obejmowało:

  • wykonanie obsadzeń drzewami łącznie z frezowaniem karpin,
  • wykonanie zabezpieczeń przy drzewach w pasie drogowym ul. Szylinga,
  • 12 miesięczna pielęgnacja.

16.10.2009-30.10.2009

Technologie: