ul. Bohaterów Westerplatte, Poznań

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań


Prace obejmowały:

  • posadzenie 143 szt. drzew i 2085 sztuk krzewów,
  • wykonanie trawników dywanowych o pow. 2,4 ha,
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej zrealizowanych usług,
  • geodezyjną inwentaryzację powykonawczą posadzonych drzew,
  • prace wykonano na ul. Bohaterów Westerplatte na odcinku od ul. Leszczyńskiej do ul. Góreckiej w Poznaniu,
  • drzewa , krzewy i trawniki dywanowe objęto dwuletnią gwarancją pielęgnacyjną.

07.11.2008-29.06.2009

Technologie: