Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OGRÓD”

 

 

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Rozwój Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „OGRÓD” poprzez zakup innowacyjnych urządzeń do wprowadzenia nowych, jak i udoskonalonych usług

Całkowita wartość inwestycji 391.146,83 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 214.027,72 zł.

Beneficjent - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OGRÓD” ANDRZEJ SZLAGOWSKI

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

 

Technologie: