Zachodnia obwodnica Poznania S-11 Złotkowo - Autostrada A2

Skanska S.A.
Ul. Gen. J. Zajączka 9
01-518 Warszawa

Oddział Budownictwa Drogowo – Mostowego w Poznaniu.
ul. Bystra 7
61-366 Poznań

 

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu S11 na odc. Złotkowo-Autostrada A2 (Głuchowo) – etap IIa dł. 7,74 km.
Prace obejmowały:
- posadzenie 3758 szt. drzew liściastych i 436 szt. drzew iglastych
- posadzenie 26041 krzewów liściastych oraz 365 szt. krzewów iglastych
- pielęgnację nasadzeń

05.2011 - 11.2012

Technologie: