Zachodnia obwodnica Poznania - S11

COLAS Polska Sp. z o.o.
Ul. Nowa 49
62-070 Palędzie

STRABAG Sp. z o.o.
Ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

 

Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi S11 na odc. Złotkowo-Autostrada A2 (Głuchowo) – etap IIa dł. 7,74 km

  • wycinka 10 113 szt. drzew
  • usuniecie karpin po wycince lasów z pow. 5,6 ha
  • karczowanie krzewów na pow. 2,66 ha

11.05.2010 - 30.04.2011

Technologie: