Wycinka i zrębkowanie

Nasze Usługi. W przyjaźni dla środowiska.

Oferujemy usługi zrębkowania pozostałości i odpadów drzewnych pochodzących z prac pielęgnacyjnych, wycinek oraz karczowania drzew i krzewów. Ekspresowo sprzątamy pobocza dróg z pni, gałęzi i korzeni w ramach prac prowadzonych w pasach dróg. Zrębkujemy i wywozimy pozostałe na zrębach leśnych konary, gałęzie i karpy korzeniowe, pochodzące z użytkowego pozyskiwania drewna, zgodnie z planem gospodarki leśnej. Skupujemy i transportujemy surowiec pochodzący z prac w terenach zieleni miast i gmin, z lasów, tartaków, placów budów, z prac interwencyjnych.
Zagospodarujemy: pnie drzew, konary, gałęzie, karpy korzeniowe, zrzyny tartaczne, opakowania drewniane, europalety.

  • zrębkowanie i wywóz odpadów drzewnych - pni, konarów, gałęzi, karp korzeniowych, zrzyn tartacznych, opakowań drewnianych, europalet,
  • ekspresowe sprzątanie poboczy dróg w pasie do 10 m,
  • utylizacja karp korzeniowych,
  • likwidacja sadów,
  • rekultywacja nieużytków,
  • wynajem mobilnych rębaków i recyklerów,
  • wycinka drzew i krzewów w ramach przygotowania terenów pod inwestycje,
  • pielęgnacja, wycinka i karczowanie drzew i krzewów w pasach dróg,
  • pielęgnacja, wycinka i karczowanie drzew i krzewów w gminnych i miejskich terenach zieleni,
  • zapewniamy sprawny załadunek i wywóz odpadów drzewnych.

Usługi Rębakami i Recyklerem

                                                                     

ZOBACZ WIĘCEJ: SPRZĘT

 

Kontakt

Wojciech Musielak
tel. kom: 604 191 003
 Wyślij wiadomość
Andrzej Szlagowski
tel. kom: 602 213 584
tel.: (61) 651 44 33
 Wyślij wiadomość

Technologie: