Volkswagen Poznań Sp. z o.o., Poznań, ul. Warszawska

Hochtief Polska Sp. z o.o.
ul. Elbląska 14
01-737 Warszawa

Wykonanie trawników ok. 500 m2, nasadzenia krzewów ok. 10 m2.

04.2005 - 04.2005

Technologie: