Urząd Miasta Poznań I

Urząd Miasta Poznań
Pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznań

Inwentaryzacja i ewidencja drzew na terenie Poznania ze szczególnym uwzględnieniem parków, skwerów i zieleni przyulicznej. Inwentaryzacja i ewidencja drzew na obszarach zieleni wokół Jeziora Malta oraz w alejach wzdłuż wybranych ulic na terenie dzielnicy Nowe Miasto.

17.11.2005 - 09.12.2005

Technologie: