Uniwersytet Przyrodniczy, Poznań IV

Uniwersytet Przyrodniczy
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

Nasadzenia krzewów 3 510 szt. regeneracja trawnika, rekultywacja 4000 m2 terenu przy ul. Wołyńskiej w Poznaniu.28.09.2005 - 06.10.2005

Technologie: