Uniq Lister Sp. z o.o, Poznań

UNIQ Lisner Sp. z o. o.
ul. Strzeszyńska 38/42
Poznań

Wykonanie pasa zieleni izolacyjnej wg projektu na terenie zakładu UNIQ Lister Sp. z o.o.
rekultywacja zniszczonego trawnika, nasadzenie 362 szt. drzew.

23.03.2006 - 25.04.2006

Technologie: