Ul. Milczańska w Poznaniu

Budimex Wilczak Sp. z o.o.
ul. Zawiszy 16
01-167 Warszawa

Wykonanie nasadzeń rekompensujących dla terenu przy ul. Milczańskiej w Poznaniu.

08.2004 - 12.2004

Technologie: