Ul. Inflancka i Plonowa w Poznaniu

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

Wykonanie prac ogrodniczych na ul. Inflanckiej i Plonowej, posadzenie 239 szt. drzew.

14.04.2006 - 05.05.2006

Technologie: