Ul. Inflancka, Poznań

SKANSKA S.A.
Oddział Budownictwa Drogowego-Mostowego w Poznaniu

ul. Bystra 7
60-961 Poznań

Przesadzenie 21 szt. drzew oraz wykonanie prac pielęgnacyjnych w związku z budową chodnika przy ul. Infanckiej w Poznaniu.

27.11.2006 - 12.01.2007
12.01.2007 - 28.12.2007

Technologie: