Tereny Zieleni w Zarządzie WZI, Poznań I

Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
Ul. Kościuszki 92/98
60-967 Poznań

Wycinka 315 szt. drzew wraz z ich karczowaniem w kompleksach będących w zarządzie WZI Poznań.

14.09.2007 - 17.12.2007

Technologie: