Tereny Zieleni w Zarządzie MPGM S.A., Poznań IV

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
ul. Rybaki 18 a
61-884 Poznań

Posadzenie 69 szt. drzew i 151 mb krzewów na terenach administrowanych przez MPGM S.A.

19.05.2006 - 02.06.2006

Technologie: