Tereny Zieleni w Zarządzie MPGM S.A., Poznań II

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej S.A.
ul. Rybaki 18 a
61-884 Poznań

Dostawa i posadzenie 94 szt. drzew i 26 szt. krzewów na terenach administrowanych przez MPGM S.A.

18.05.2005 - 07.06.2005

Technologie: