Tereny Zieleni, Gmina Komorniki

Urząd Gminy w Komornikach
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki

Pielęgnacja terenów zieleni na terenie Gminy Komorniki:

  • wycinka drzew,
  • ogłowienie 32 topól,
  • cięcia korekcyjne koron drzew
  • karczowanie korzeni

08.11.2006 - 30.11.2006

Technologie: