Tereny Zieleni Publicznej, Swarzędz

AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Wycinka i karczowanie 294 szt. drzew oraz 461 mkrzewów rosnących na trasie kolektora sanitarnego od. os. Kościuszkowców do tłoczni przy ul. Zamkowej w Swarzędzu łącznie z wykonaniem nowych nasadzeń.

01.01.2008 - 31.03.2008

Technologie: