Tereny Zieleni Publicznej, Poznań II

AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Odtworzenie skarpy po awarii wodociągowej na terenie Os. Bolesława Chrobrego w rejonie PST wg technologii zaakceptowanej przez MPK w Poznaniu - powierzchnia 370 m2.

21.06.2007 - 12.07.2007

Technologie: