Tereny Zieleni Publicznej, Poznań I

AQUANET S.A.
Ul. Dolna Wilda 126
61-492 Poznań

Wykonanie usługi w zakresie:

  • odtwarzania zieleni po awariach wodociągowych i kanalizacyjnych
  • pielęgnacji zieleni.

31.08.2006 - 31.07.2007

Technologie: