Tereny Zieleni Publicznej, Gmina Tarnowo Podgórne I

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Wycinka 133 szt. drzew wraz z karczowaniem, cięcia sanitarne 18 szt. drzew i 800 mb krzewów.

19.02.2008 - 21.03.2008

Technologie: