Tereny Zieleni Miejskiej, Luboń

Urząd Miasta Luboń
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego

Pl. E. Bojanowskiego 2
62-031 Luboń


Wykonanie na zlecenie Urzędu Miasta prac pielęgnacyjnych w drzewostanie.
Realizacja obejmowała:

  • pielęgnację, cięcia sanitarno-korekcyjne,
  • formowanie koron 107 szt. drzew
  • karczowanie 14 szt. drzew na terenie miasta,
  •  frezowanie 10 pni.

09.05.2006 - 22.12.2006

Technologie: