Tereny Zieleni Miejskiej, Kościan

Burmistrz Miasta Kościan
Al. Kościuszki 22
64-000 Kościan

Koszenie trawy i wygrabianie liści z terenów zieleni w mieście Kościan.

15.06.2005 - 31.12.2005

Technologie: