Tereny Zieleni Miejskiej, Gniezno

Prezydent Miasta Gniezna
ul. Lecha 6
62-200 Gniezno

Koszenie trawy na poboczach i rowach na ulicach w ciągach dróg gminnych na terenie miasta Gniezna.
Łączna pow. koszenia 111.300 m2.

04.07.2006 - 14.09.2006

Technologie: