Tarnowo Podgórne

Urząd Gminy Tarnowo Podgórne
ul. Poznańska 115
62-080 Tarnowo Podgórne

Pielęgnacja drzewostanów:

  • cięcia sanitarne drzew i krzewów,
  • redukcje koron,
  • usuwanie drzew wraz z frezowaniem pni i zrąbkowaniem gałęzi na terenie gminy Tarnowo Podgórne: na terenach zurbanizowanych i w pasach drogowych.

01.2003 - 12.2004

Technologie: