Zakup innowacyjnego urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych

 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013

Tytuł projektu: „Zakup innowacyjnego urządzenia do rozdrabniania odpadów drzewnych szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa Wielobranżowego OGRÓD”

Całkowita wartość inwestycji 1.191.402,00 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Państwa
709.187,27 zł.

Beneficjent - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „OGRÓD” ANDRZEJ SZLAGOWSKI

 

 

FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

 

Technologie: