Przygotowanie terenów pod inwestycje

Intensywny rozwój infrastruktury drogowej w Polsce w ostatnich latach wymaga szybkiego i profesjonalnego przygotowania terenów pod inwestycje zarówno od strony formalnej czyli sporządzenia projektów i dokumentacji, jak i działań w terenie umożliwiających rozpoczęcie i prawidłowy przebieg procesu inwestycyjnego.
W zadaniach przygotowania terenu pod inwestycje w zakresie gospodarki terenami zieleni nasza firma zapewnia kompleksową obsługę w obu wspomnianych obszarach:

Dokumentacja:

 • Inwentaryzacje zeleni istniejącej na wyznaczonych odcinkach robót budowanych dróg, na terenach budów.
 • Projekty terenów zieleni.
 • Doradztwo w zakresie gospodarki zielenią.
 • Sporządzanie wniosków do właściwych wydziałów ochrony środowiska lokalnych jednostek samorządu terytorialnego w celu uzyskania decyzji administracyjnych.

Wykonawstwo:

 • Wytyczanie geodezyjne terenu wycinek.
 • Wycinki drzew kolidujących z budową.
 • Karczowanie pni i karp korzeniowych pozostałych po wycince.
 • Składowanie, magazynowanie i sprzedaż na rzecz zamawiającego pozyskanego drewna o wartości użytkowej.
 • Utylizacja (usuwanie z terenu budowy) karp korzeniowych, konarów, gałęzi i krzewów.
 • Pielęgnacja i zabezpieczenie na czas budowy drzew nie podlegających wycince przed mechanicznym uszkodzeniem pnia.
 • Przesadzanie drzew w miejsca – wskazane w projekcie zieleni - optymalne dla dalszego ich wzrostu po zakończeniu inwestycji.
 • Porządkowanie terenu.
 • Makro- i mikroniwelacje.

Sprzęt, maszyny i środki transportu

Sprawna i prawidłowa realizacja zadań z zakresu przygotowania terenu pod inwestycje nie zależnie od wielkości obszaru i ilości wyznaczonych odcinków robót wymaga aby firma wykonawcza dysponowała sprzętem, maszynami i środkami transportu odpowiednim do realizowanych zadań.

Potencjał techniczny:

 • Jedyny w Polsce rębak JENZ HEM 420 DQ, wydajność 100 m3/h, 273 KM, średnica rozdrabnianych pni do 42 cm z dźwigiem LOGLIFT do mechanicznego załadunku drewna o zasięgu do 10 m, udźwigu 4 000 kg, pow. uchwytu 0,35 m2, mocy uchwytu 14,1 kN.
 • Recykler do drewna JENZ AZ 50 150, 400 KM.
 • Rębaki do drewna Vermeer BC 1000 XL, 100 KM.
 • Koparki kołowe i gąsienicowe, koparko- ładowarki , ładowarki teleskopowe, wyciągarki, łuparki i cęgi do korzeni.
 • Frezarki do pni.
 • Ciągniki rolnicze FENDT 936 VARIO 360 KM, Massey Fergusson 66Km, 80 KM .
 • Samochody ciężarowe MAN z mechanicznym załadunkiem.
 • Kontenery hakowe o kubaturze 7-33 m3.
 • Podnośniki koszowe.
 • Przesadzarki do drzew o średnicy bryły 1,8 m.
 • Samochody ciężarowo – osobowe do transportu osób i sprzętu.
 • Terenowe samochody nadzoru.

Technologie: