Produkcja, sprzedaż i dystrybucja biomasy

Wytwarzamy biomasę drzewną dla energetyki, przemysłu i ogrodnictwa.

Szeroka współpraca z dostawcami w oparciu o lokalnie dostępne źródła biomasy pozwala na efektywne wykorzystywanie krajowych zasobów surowca drzewnego.

Do produkcji zrębki stosujemy jedynie biomasę pozyskiwaną zgodnie z zasadami ochrony środowiska i zrównoważonego gospodarowania obszarami leśnym.

Biomasę dostarczymy we wskazane miejsce, optymalizując koszty dostaw.

Rozwinięta logistyka i nowoczesny park maszynowy, w tym maszyny i urządzenia konieczne do przerobu, załadunku i transportu zrębek drzewnych zapewniają stały, wysoki poziom produkcji biomasy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów PW OGRÓD produkuje i dostarcza biomasę drzewną najwyższej jakości, spełniając indywidualne wymagania odbiorców.

Dostarczamy próbki biomasy do oceny parametrów jakościowych.

Wykorzystanie odnawialnych zasobów biomasy drzewnej to nic innego, jak energia z recyklingu.

Biomasa

 • Zrębka drzew liściastych i iglastych,
 • Zrębka defibrylacyjna,
 • Zrębka opałowa,
 • Zrębka ogrodnicza,

Frakcja zrębek

 • W zależności od zastosowanych sit przesiewowych dostępne frakcje: G30, G50, G100

 

Nasze dostawy nie zawierają:

 • zanieczyszczeń mechanicznych materiałami takimi jak: szkło, metale, tworzywa sztuczne, tekstylia,
 • odpadów komunalnych, liści, kompostu,
 • zanieczyszczeń mineralnych - piasku, humusu, gruzu.

Do produkcji biomasy nie pozyskujemy:

drewna pochodzącego z odpadów budowlanych i rozbiórek, odpadów drewna zanieczyszczonego impregnatami i powłokami ochronnymi w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji ( Dz. U. z dnia 29 grudnia 2005 r.).

Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa zainteresowane zakupem biomasy drzewnej na potrzeby:

 • przemysłu energetycznego,
 • przemysłu ciepłowniczego,
 • przemysłu celulozowo - papierniczego,
 • przemysłu meblarskiego
 • zakładów pielęgnacji terenów zieleni.

 

Kontakt

Wojciech Musielak
tel. kom: 604 191 003
 Wyślij wiadomość
Andrzej Szlagowski
tel. kom: 602 213 584
tel.: (61) 651 44 33
 Wyślij wiadomość

Technologie: