Zarząd Zieleni Miejskiej, Poznań

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Wykonanie prac pielęgnacyjnych w drzewostanach przyulicznych w pasie drogowym wraz z sadzeniem drzew na terenie miasta Poznania, w ramach "programu ratowania starych, cennych z przyrodniczego i społecznego punktu widzenia, drzew aglomeracji poznańskiej na rok 2006".

I etap prac obejmował:

  • prześwietlenie korony 187 drzew,
  • redukcja koron 65 drzew,
  • wycięcie 65 drzew,
  • posadzenie 45 drzew.

13.09.2006 - 20.11.2006

Technologie: