Pielęgnacja zieleni Poznań - Rejon 3C

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 16
61-623 Poznań

Dwuletnia bieżąca pielęgnacja zieleni założonej w latach 2003-2010 oraz interwencyjna pielęgnacja pozostałych drzew i krzewów w pasach drogowych miasta Poznania na terenie północnej części dzielnicy Jeżyce - Rejon 3C.

01.02.2011 - 18.12.2012
 

Technologie: