Park przy ul. Szwajcarskiej w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Uporządkowanie terenu wraz z wykonaniem trawników przy ulicy Szwajcarskiej w Poznaniu obręb Kobylepole ark. 04 dz. nr1/6 (część), 2/3 i 6/2 w ramach zadnia utrzymanie i uporządkowanie powierzchni nieruchomości w obrębie ZOZ Poznań – Nowe Miasto.

15.10.2008-26.11.2008

Technologie: