Park im. Karola Kurpińskiego w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej
ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Remont parku im. Karola Kurpińskiego położonego przy ul. Serafitek - św. Rocha w Poznaniu.

08.06.2006 - 30.10.2006

Technologie: