Park Rataje w Poznaniu

Zarząd Zieleni Miejskiej
Ul. Strzegomska 3
60-194 Poznań

Uporządkowanie terenu pod przyszły park Rataje obr. Żegrze ark 05 działki 39/4, 39/3, 44/6, cz. 50/2, cz.27/2, cz. 16/2, cz.31/2:

  • oczyszczenie i przygotowanie terenu pod trawnik 14 446 m2,
  • założenie trawnika 1,28 ha,
  • obsługa geodezyjna.

13.11.2009-21.12.2009

Technologie: