Osiedle Wilczak w Poznaniu - Etap I, Etap II i Etap III

Budimex Wilczak Sp. z o.o.
Ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

 

 

 

Etap I: Przygotowanie terenu pod inwestycję (wycinka drzew)
Etap II i III: Urządzanie terenów zieleni na terenie Osiedla Mieszkaniowego Wilczak
wykonanie trawników na terenie płaskim, dachach zielonych i skarpach, w ilości 3 850 m2,
obsadzenie terenu krzewami w ilości 1 367 szt., oraz pnączami i roślinami płożącymi w ilości 230 szt.

Etap I: 10.08.2005 - 17.08.2005
Etap II: 11.04.2006 - 26.04.2006
Etap III: 05.11.2006 - 31.03.2008

Technologie: