Oczyszczalnia Ścieków „Czajka”, Warszawa

WARBUD S.A.
Al. Jerozolimskie 162A
02-342 Warszawa

 

 

 

Wycinka oraz wywiezienie drzew i krzewów z terenu budowy Oczyszczalni Ścieków "CZAJKA" w Warszawie w ramach zadania "Modernizacja i Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków CZAJKA".
Prace obejmowały wykarczowanie 2500 m2 krzewów, oraz ścięcie 1020 szt. drzew wraz z karczowaniem korzeni, zrębkowaniem gałęzi i wywozem powstałych odpadów.

31.07.2008-28.02.2009

Technologie: