Nowy Tomyśl V

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Poznań, Rejon Nowy Tomyśl
Ul. Poznańska 42
64-300 Nowy Tomyśl

 

 

 

Wycinka 134 szt. drzew kolidujących z budową odcinka IIB Zachodniej Obwodnicy Poznania w ciągu drogi S-11  na zlecenie GDDKIA O/Poznań, Rejon – Nowy Tomyśl 2013.

25.02.2013-28.02.2013

Technologie: