Modernizacja ul.Dąbrowskiego w Poznaniu


BALZOLA Polska Sp. z o.o.

Al. Jana Pawla II 12

00-124 - Warszawa
Modernizacja ul.Dąbrowskiego w Poznaniu.

Wycinka drzew i krzewów wraz z frezowaniem pni, nasadzenia roślin oraz utrzymanie terenów zielonych, pielęgnacja zielni istniejącej.

Technologie: