MPK Poznań - teren zajezdni Franowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu
Ul. Głogowska 131/133
60-244 Poznań

Wycinka drzew i krzewów oraz usunięcie samosiewów z terenu planowanej zajezdni tramwajowej FRANOWO.  Prace obejmowały:

  • wycinkę 4900 szt. drzew na powierzchni 17 ha,
  • usunięcie 6444 m2 krzewów,
  • uporządkowanie terenu.

08.02.2011 - 09.03.2011

Technologie: