Koszenie trawy droga krajowa nr 10

GDDKiA O/ Szczecin
ul. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

Ręczne i mechaniczne koszenie na terenie administrowanym przez GDDKiA Oddział w Szczecinie – Zadanie nr 19.

 

Zakres robót obejmował:
 

  • koszenie trawy i chwastów z pobocza i rowów w ciągu drogi krajowej nr 10 od km 125+230 do km 164+432 o łącznej powierzchni 2 148 201 m2

 09.09.2009 - 24.10.2012

Technologie: