Kościan II

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu
ul. Wilczak 51
61-623 Poznań

Wycinka drzew przydrożnych w ilości 184 szt. w ciągu dróg wojewódzkich na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich Kościan.

02.11.2006 - 15.12.2006

Technologie: