Koncept S.A., Poznań II

Koncept S.A.
Ul. Naramowicka 150
61-619 Poznań

Inwentaryzacja wraz z wyceną drzew i krzewów na terenie działek 284/10 i284/11 w Karpaczu przy ul 3-go Maja.

03.2007-12.10.2007

Technologie: