Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu I

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia
Ul. Kochanowskiego 2 a
60-844 Poznań

Wycinka 16 szt. drzew z utrudnieniami, karczowanie, frezowanie korzeni oraz zrębkowanie gałęzi i uporządkowanie terenu komendy przy ul. Kochanowskiego w Poznaniu.

 

09.12.2011- 19.12.2011

Technologie: