Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu II

Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu
Wydział Inwestycji i Zaopatrzenia
Ul. Kochanowskiego 2 a
60-844 Poznań

Wykonanie wycinki drzew wraz z frezowaniem oraz frezowanie korzeni na terenie OPP Taborowa.

 

08.05.2012- 31. 05.2012

Technologie: