Etyka zawodowa

Swoimi kwalifikacjami i doświadczeniem pragniemy służyć obecnym i przyszłym Klientom. Jesteśmy postrzegani jako rzetelny i wiarygodny partner w biznesie. Naszą siłę finansową, zasoby i wieloletnie doświadczenie wykorzystujemy w celu osiągnięcia wspólnego sukcesu. Dobrą opinię i zaufanie Klienci wyrażają w referencjach, powierzając nam kolejne zlecenia.

W czasie każdej realizacji zapewniamy nadzór prowadzonych robót i zapewniamy profesjonalne doradztwo. Specjaliści PW Ogród znajdują rozwiązania zaspokajające potrzeby Klientów. Żadne pytanie nie pozostaje bez odpowiedzi. Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, niezależnie od wielkości zlecenia.

Dbamy o to, aby nasze działania były zgodne z prawem i ogólnie przyjętą dobrą praktyką zawodową. Naszym pracownikom gwarantujemy bezpieczne środowisko pracy, stabilne zatrudnienie, pełne świadczenia pracownicze oraz możliwość doskonalenia zawodowego.

Jedną z naszych czołowych zasad jest dbałość o środowisko naturalne, dlatego na każdym etapie działalności przestrzegamy zasad zrównoważonego rozwoju. Pozyskujemy materiał drzewny mając na uwadze bezpieczeństwo ekosystemów. Produkujemy biomasę w oparciu o lokalnie dostępne zasoby. W ten sposób uczestniczymy w aktywizacji regionalnych społeczności angażując przedsiębiorców i pracowników tymczasowych. Sadząc i pielęgnując tysiące drzew i krzewów aktywnie działamy na rzecz harmonijnego kształtowania krajobrazu. Propagując racjonalne korzystanie z zasobów środowiska staramy się kształtować świadomość i postawy proekologiczne.

Technologie: