Droga ekspresowa S 8

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjskich „POL-AQUA „ S.A.
Ul. Dworska 1
05-500 Piaseczno

Dragados S.A.
Oddział w Polsce
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa

Budowa drogi ekspresowej S 8 na odcinku węzeł Walichnowy-Wrocław (A1) odcinek 5.
Wycinka drzew i krzewów oraz zakrzaczeń z terenu przeznaczonego pod inwestycje drogową.

15.02.2012 – grudzień 2012

Technologie: