Droga ekspresowa S5

Toto Spa Costruzioni Generali

Oddział w Polsce
Prosta Tower
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

 

Budowa drogi ekspresowej S5 węzeł A2 Głuchowo - węzeł Wrączyn.

Wycinka drzew i krzewów oraz karczowanie pni.

Technologie: